Nautische wet en regelgeving

De maritieme wereld heeft meer dan ooit behoefte aan jonge, ondernemende mensen. Bekwame mensen die een eigen visie hebben op hun rol aan boord van een schip, en die persoonlijk leiderschap willen leren gebruiken om optimaal te functioneren. Dat is de uitdaging die je moet willen aangaan voor een beroep in de maritieme sector. Jouw succes is immers het succes van het schip, van een vloot, van een product… van een sector. Voor deze wereld bereiden wij jou goed voor.

De nautische richting van IRP Training & Advies is dé mbo- en hbo-managementopleiding toegespitst op de jachtbouw en watersport wereld. De opleiding geeft de beste start voor commerciële managementfuncties in de watersportbranche. Ook in andere bedrijfstakken kun je met dit brede programma uitstekend aansluiten. Nautisch Business Management is een voltijd lesprogramma. Eén dag in de week zoek je letterlijk de praktijk op. Deze dag biedt jou interessante gastcolleges. Ook ga je geregeld op bedrijfsbezoek bij toonaangevende spelers in de sector. Direct contact met het bedrijfsleven is zo gegarandeerd.

De Nautische leerlijnen bundelen alle opleidingen voor een goed en veilig haven- en vaarwegbeheer in Nederland. Haven- en vaarwegbeheerders kunnen kiezen uit meer dan 40 verschillende leermodules voor hun medewerkers. Voor elke uitvoerende nautische functie kan op maat de best mogelijke opleiding worden samengesteld.

De Scheepvaartverkeerswet (Svw) is de basis van alle verkeersregels voor de scheepvaart. In de Svw staan algemene regels voor het veilige en vlotte verloop van het scheepvaartverkeer. Deze regels zijn verder uitgewerkt in scheepvaartreglementen.

De scheepvaartverkeerswet is van toepassing op al het verkeer op het water. De Svw regelt onder meer:

  • de veiligheid en de doorstroming van het scheepvaartverkeer

  • het in stand houden en onderhouden van vaarwegen

  • het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan onder andere oevers, dijken en bruggen

  • het voorkomen of beperken van verontreiniging door scheepvaart

De wet bevat onder meer het verbod op het varen onder invloed. Verder vormt de wet ook de basis voor het aanbrengen van verkeerstekens.

Het scheepvaartreglement dat op een groot deel van de Nederlandse Rijkswateren van toepassing is, is het Binnenvaartpolitiereglement (BPR).  Voor Rijn, Waal en Lek geldt het Rijnvaartpolitiereglement (RPR).

Voor de zogenaamde grenswateren tussen Nederland, België en Duitsland gelden eigen reglementen:

  • Scheepvaartreglement Eemsmonding

  • Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas

  • Scheepvaartreglement Westerschelde

  • Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen

Voor de kustwateren van Nederland geldt het Scheepvaartreglement Territoriale Zee.

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van NNVO.

Verschillende Soorten Opleidingen :

01- Vaarbewijs I
02- Vaarbewijs II
03- Marifoon
04- Marcom A
05- Marcom B / GMDSS