Machines zijn er in honderden soorten en maten. Om voor al deze machines in detail in wetgeving vast te leggen waaraan ze moeten voldoen, is een onmogelijke opgave. De Europese Unie heeft om deze reden globale wetgeving ontwikkeld in de vorm van de Machinerichtlijn. Ook voor andere producten is dit soort wetgeving beschikbaar.

De Machinerichtlijn is van toepassing op al die verschillende machines die er heden ten dage worden gemaakt in de Europese Unie. In de loop van zijn bestaan is gebleken dat het lastig is de teksten van de richtlijn te begrijpen en te interpreteren.

Deze richtlijn is in Nederland verwerkt in het Warenbesluit Machines. De eisen zijn dus niet vrijblijvend maar wettelijk vastgelegd.

Van verpakkingsmachine tot productielijn, van voedingsmiddelenconcern tot sluiscomplex. Van oude tot nieuwe machine, van ontwerp tot en met gebruiksfase, onze veiligheidsexpertise op dit vlak legt de basis voor uw veiligheidsbeleid rondom machineveiligheid.

Als een machine in gebruik wordt genomen haalt u bij IRP Projects & Training dé expertise om de machine in veilige staat te houden, zodat uw mensen veilig met de machine kunnen blijven werken en u daarnaast voldoet aan wet- en regelgeving. Indien gewenst ontwerpen we kant en klare oplossingen om uw machine in veilige staat te brengen en begeleiden we u bij de realisatie hiervan. In de gebruiksfase helpen we u met een keurings- en inspectieplan.

Een belangrijk thema binnen machineveiligheid is CE- markering. Onze expertise op dit gebied heeft zich ontwikkeld sinds de komst van de Europese Richtlijnen (Machine-, EMC-, Laagspannings-, ATEX114 Richtlijn en de Richtlijn Drukapparatuur). CE-markering is van toepassing voor nieuwe machines maar veelal ook voor bestaande machines die worden gewijzigd of samengebouwd.

Een bijzondere expertise binnen machineveiligheid is Functionele Veiligheid. We hebben voor u het V-model ontwikkeld, waarmee we u begeleiden via de identificatie en classificatie van veiligheidsbesturingen SIL (Safety Integrity Level) en PL (Performance Level) tot aan de specificatie, verificatie en validatie hiervan. Voor deze expertise staan onze TÜV gecertificeerde Functional Safety Engineers tot uw beschikking.