Luchtvracht veiligheid

Als gevolg van terroristische aanslagen (New York, Madrid, Londen) zijn er verschillende maatregelen genomen om de veiligheid van de burgerluchtvaart te vergroten. Wet- en regelgeving zijn flink aangepast wat voor bedrijven die met luchtvracht goederen te maken hebben inmiddels heeft geresulteerd in de erkenning Known Consignor, ofwel Bekende Afzender. Om deze erkenning te verkrijgen (afgegeven door de Koninklijke Marechaussee) moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

IRP Training & Advies geeft hiervoor speciale trainingen. Deze training is bestemd voor chauffeurs betrokken bij het transport van luchtvracht. Het betreft een unieke combinatie training waarin criminaliteitspreventie en de verplichte Security Awareness training voor luchtvrachtvervoerders (MLV) gecombineerd binnen de Richtlijn worden aangeboden (conform verordening EU 2015/1998)

Doel:

 • Het voorkomen van, als ook het omgaan met, transportcriminaliteit

 • Chauffeurs in kennis stellen van de wettelijke transport eisen betreffende “veilige luchtvracht”.

 • Het voorkomen van, als ook het omgaan met, manipulatie van luchtvracht.

Inhoud:

 • Criminaliteit in de sector

 • Soorten en oorzaken diefstal

 • Illegale immigratie

 • Bewustwording

 • Preventie

 • Begrippen en definities

 • Criminaliteit en luchtvrachtvervoer

 • (Inter)nationale wetgeving

 • Veiligheid en terrorisme

 • Erkend luchtvracht agent of vaste vervoerder

 • Belang ketenveiligheid

 • Herkenning van sabotage en manipulatie mogelijkheden en het voorkomen hiervan

 • Risicogebieden

 • Maatregelen en voorzieningen

Certificaat:

Na afloop van de cursus zal voor het gedeelte Medewerker Luchtvrachtveiligheid een toets worden afgenomen. De deelnemer zal een certificaat ontvangen met een geldig van maximaal 1 jaar.

Voor afloop van dit jaar dient de medewerker een herhalingstraining te volgen van 1,5 uur. Na 4 herhalingstrainingen in een periode van 5 jaar moet naast de herhalingstraining Medewerker Luchtvracht veiligheid ook weer een toets met goed gevolg worden afgerond.

Duur:

De opleiding duurt 1 dag (7 lesuren) en telt mee voor 7 uur theorie nascholing m.b.t. de Richtlijn Vakbekwaamheid.