Veel bedrijven geven voorkeur aan leveranciers met een ISO-certificering. Maar waarom eigenlijk? IRP Testing vertelt graag wat ISO-certificeringen precies zijn en welke voordelen ze opleveren.

Wat is het ?
Om wereldwijd uniformiteit en duidelijkheid te scheppen, zijn normen vastgesteld die bepalen of jouw bedrijf aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.
Wanneer je graag een ISO-certificering wilt behalen, moet jouw bedrijf bewijzen dat jullie systemen, werkmethoden, materialen, producten en begrippen aan alle gestelde eisen voldoen.

Er zijn verschillende bedrijven die je hierbij kunnen helpen.
Zij kijken met je mee hoe de huidige situatie is en wat er eventueel verbeterd moet worden om een certificering te behalen. Vervolgens toetsen ze dit en ze geven uiteindelijk ook het certificaat aan je bedrijf uit.

ISO of NEN ?
Wat is het verschil? ISO is de wereldwijde benaming voor de vastgelegde kwaliteitsnormen. Deze zijn dus in elk land hetzelfde. Ieder land heeft op deze kwaliteitsnormen nog eigen aanvullingen, met daarin verschillende eisen en richtlijnen. In Nederland heten deze aanvullende kwaliteitsnormen NEN.
Europese Normeringen heten EN en Duitse heten DIN.

De NEN-EN-ISO 1200 is bijvoorbeeld een norm die voldoet aan de wereldwijde ISO, maar ook overeenkomst met de Europese norm die op zijn beurt overeenkomt met de nederlandse NEN. In Duitsland zal deze norm vaak DIN-EN-ISO genoemd worden.

Verschillende soorten
In totaal zijn er tienduizenden verschillende ISO-certificeringen. Verreweg de bekendste zijn de 9001 en de 27001 binnen onze branche.

Voordelen van certificering
Processen optimaliseren
Kostenbesparing
Voorsprong op concurrentie
Optimalisatie klanttevredenheid
Processen zijn duidelijker door structurering

Ook is een norm te gebruiken als handleiding en inspiratie, het is dus niet verplicht om een certificering aan te vragen. Uw organisatie kan er veel baat bij hebben een norm te gaan toepassen.