EN normering & CE markering klimmaterialen

Ongemerkt maken normen deel uit van ons dagelijks leven. Producten moeten veilig zijn, processen zijn bij voorkeur efficiënt en producten en processen moeten op elkaar aansluiten. Daarom maken producenten, handelaren, inspecteurs, consumentenorganisaties en andere belanghebbenden hierover afspraken.

Normen zijn documenten waarin dergelijke afspraken zijn vastgelegd. Zo dragen normen bij aan de veiligheid thuis en op het werk en aan een gezonde en duurzame samenleving.

Wanneer er bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van PPE (Personal Protective Equipment – klimmateriaal)  is door de Arbo gesteld dat ieder artikel:

  • – valt onder een bepaalde EN norm

  • – voorzien is van een CE-markering

  • – is vastgelegd in een conformiteitsverklaring

  • – voorzien is van een technische gebruikershandleiding

  • – is geproduceerd onder een Europees erkend kwaliteitssysteem (bijvoorbeeld ISO)

Op verzoek van de verzekeringsmaatschappijen werd de Europese Norm geïntroduceerd. Binnen deze Europese Normen zijn o.a. voor alle artikelen die worden aangeduid als PPE voorwaarden vastgesteld. De fabrikant dient zich te houden aan deze gestelde eisen.

Binnen de categorie klimmaterialen zijn er verschillende EN-normen voor;

  • – Sportklimmen

  • – Industrieel klimmen / veilig werken op hoogte

Voorbeeld: een leeflijn + shock absorber die ontwikkeld is voor de klimsport een andere EN-norm dan een (op het oog) vergelijkbare variant die ontwikkeld is tbv veilig werken op hoogte.

Europese Norm
Een Europese EN-norm is geldig voor alle Europese lidstaten. Normalisatie-instituten zijn verplicht de Europese normen nationaal over te nemen (implementatieplicht). Voor de Nederlandse markt dragen Europese normen dan bijvoorbeeld de codering NEN-EN. In Duitsland is dat DIN-EN. In sommige gevallen komt daar nog de toevoeging “ISO” bij die wereldwijde acceptatie aanduidt.