De technische normeringen zoals DIN en ISO zijn ontstaan door samenwerkingsverbanden met alle belanghebbenden op technisch gebied.
Ze beogen begrippen, producten en handelswijzen o.a. voor technische producten vast te leggen, door het te ordenen en te normaliseren. Hierdoor worden bijv. voor constructiedelen van allerlei soorten, optimale oplossingen geboden waardoor het bestellen van onderdelen betrekkelijk eenvoudig wordt.

DIN staat voor Deutsches Institut für Normung dat is gevestigd in Berlijn. Dit is een normalisatiecommissie die verschillende normen binnen de techniek vaststelt. Men kan deze normen bijvoorbeeld hanteren bij het ontwerpen van, nieuwe machines of onderdelen. De verschillende normen vertellen bijvoorbeeld, hoe men bepaalde onderdelen moet ontwerpen, als dit moet voldoen aan bepaalde eisen. Bij verschillende technische bedrijven worden deze normen dan ook zorgvuldig gehanteerd. De meeste normen zijn niet zo beschikbaar en staan niet vrij op internet, men zal deze moeten kopen.

Met ‘DIN’ worden alle Duitse normen aangeduid, en met “DIN EN” worden de in de Duitse taal geharmoniseerde versies van Europese normen bedoeld. DIN-normen zijn bij het Deutsche Institut für Normung uitsluitend tegen betaling verkrijgbaar, bijv. via Beuth-Verlag. Beuth-Verlag is een dochterbedrijf van DIN Deutsche Institut für Normung e.V.
Burgers kunnen de DIN-normen bestuderen in zogenaamde leeszalen. Zo beschikt de Deutsche Nationalbibliothek over alle DIN-normen. Evenzo zijn veel DIN-normen en normontwerpen opgenomen in de DIN-zakboekjes voor de verschillende branches. U kunt die zakboekjes kopen of in bibliotheken raadplegen. Excerpten van bepaalde normen zijn eveneens op het internet te vinden.