Normen voor producten, diensten of processen
Overheid, bedrijfsleven en consumenten kunnen afspreken aan welke normen producten en diensten moeten voldoen. Het proces om tot deze normen te komen heet normalisatie.

Normalisatie
Producten en diensten moeten aan normen voldoen. Bijvoorbeeld stopcontacten, speeltoestellen of medische hulpmiddelen. Normen hebben voor bedrijven de volgende voordelen:

  • Normen garanderen veiligheid en kwaliteit van producten en diensten.
  • Bedrijven kunnen kennis, technologie en bedrijfspraktijken gemakkelijker uitwisselen.
  • Bedrijven kunnen gemakkelijker nieuwe markten betreden als zij zich aan normen houden.
  • Nieuwe producten en diensten moeten aansluiten op bestaande producten en diensten. Zo moet een nieuwe stekker in het stopcontact passen. Of papier in een nieuwe printer. Normen helpen hierbij.

Normen in wetten en regels
De Rijksoverheid ziet normen vooral als hulpmiddel om aan wettelijke eisen te voldoen. Zo wil het Rijk dat bedrijven aan de wet voldoen zonder dat het verplicht is normen te gebruiken. Een fabrikant van speeltoestellen kan bijvoorbeeld gebruikmaken van normen voor glijbanen of draaimolens. Hiermee toont hij aan dat zijn toestellen aan de wetgeving voldoen. Maar hij mag ook op een andere manier aantonen dat zijn producten aan de wet voldoen. Het gebruik van deze normen is dan vrijwillig. Soms is het wel verplicht om een norm te gebruiken. Namelijk als de wet dwingend naar een norm verwijst.